Program nejen pro školy

Umění žije – vzdělávací program se zaměřením na literaturu a hudbu.

Dnešní lidé vyrůstají obklopeni záplavou technických vymožeností. Ty na jednu stranu život usnadňují, současně však přispívají ke stále většímu vzájemnému odcizení. Ze všech stran útočí informace všeho druhu. Ty často postrádají souvislosti a k rozvoji osobnosti přispívají jen málo. Jako protiváhu těchto zahlcujících informací, je možné vnímat umění a jakoukoliv tvůrčí činnost vůbec.

Poslání programu: Přiblížit dětem a dospívající mládeži tvorbu jako naplňující, inspirativní a nedestruktivní formu sebevyjádření a podpořit jejich vlastní tvůrčí schopnosti.

Program zahrnuje:  Komentované ukázky z mé vlastní básnické i prozaické tvorby proložené autorskými písněmi doprovázenými na kytaru, povídání o tvorbě a umění s prostorem pro dotazy. Jsou voleny pozitivně laděné texty, významnou roli zde hraje humor a inspirace k vlastnímu tvůrčímu vyjádření.

Program je určen: Pro oba stupně základních škol, pro studenty středních i vysokých škol – výběr textů uzpůsobuji věku dětí. Probíhá přímo v učebnách nebo jiných vhodných prostorách, jako je například knihovna, informační centrum a podobně.

Délka programu: Obvykle 60 minut.

Cena: 40-50 Kč za studenta nebo dohodou.

Michal Čagánek,  michalcag@seznam.cz, tel: 775 642 390

Napište komentář