Jak vydat knihu

Možností je víc než dost. Rozhodující je, kolik času a finančních prostředků hodláte na realizaci knihy vynaložit.

Publikované knihyRozhodně doporučuji s vydáváním nespěchat. Několikrát si text pečlivě pročíst, s odstupem času a v různém rozpoložení, z toho alespoň jednou nahlas. Vyplatí se oslovit několik nezaujatých přátel a nechat je ještě nevydaný a často ani nehotový text přečíst. Pokud se vám ani po té text neomrzel a k jeho vydání vás pobízejí i čtenáři rukupisu, můžete se směle pustit do příprav vydání.

V podstatě existují 4 možnosti vydání knihy, všechny z nich jsem vyzkoušel: Nakladatelství, vydavatelství, vlastní náklad a samizdat.

1. NAKLADATELSTVÍ

Pokud nemáte dostatek finančních prostředků a naopak máte přemíru času, respektive trpělivosti, můžete zkusit rukopis nabídnout některému z existujících nakladatelství. Aktuální seznam včetně informací, na jaký druh knižní produkce se daná nakladatelství zaměřují, naleznete v Almanachu Labyrint.

Je nutno počítat s tím, že podobných „nabídek“ nakladatelství dostávají desítky a že svou knižní produkci většinou plánují na několik let dopředu. Cestou může být oslovení některého z malých nakladatelství, případně finanční spoluúčast na vydání knihy.

Markéta Dočekalová radí Jak správně nabídnout rukopis nakladatelství

Jan Kotouč sepsal Desatero věcí, co nedělat, když chcete oslovit nakladatele

Řada nakladatelství na svých stránkách specifikuje postup, jakým jim rukopis nabídnout, jako například nakladatelství Albatros nebo Bizbooks.

Některá nakladatelství dokonce přímo vyzývají autory k zaslání rukopisu, jako například nakladatelství Amenius.

V případě kladné odezvy z nakladatelství se můžete propracovat až k licenční smlouvě o vydání díla. Zde je třeba přesně formulovat, co je obsahem smlouvy, na jak dlouho licenční práva na vydání knihy poskytujete a podobně. Nikdy nepodepisujte licenční smlouvu na dobu neurčitou či dokonce postoupení autorských práv ke knize. Smlouva by také měla obsahovat vaši odměnu – ta může být vyplacena formou jednorázového poplatku, nebo může být stanovena procenty z prodeje knih.

Tímto způsobem jsem publikoval můj román Zastaveno (nakladatelství Maitrea) a druhé vydání románu Plyšový Buddha (nakladatelství Synergie).

2. VYDAVATELSTVÍ

Další možností je vydání knihy zadat formou zakázky ve vámi zvoleném vydavatelství. Je nutno počítat s tím, že veškeré náklady i rizika spojená s vydáním i prodejem knihy padnou na vaše bedra. Vyplatí se přiučit se něco o grafickém zpracování textu, případně se obrátit na některého z vašich graficky nadaných přátel, který vám pomůže data připravit do patřičné podoby.

Tímto způsobem jsem publikoval své sbírky Střípky srdce a Místa na mapě.

3. VLASTNÍ NÁKLAD

Dalším možností je vydání knihy vlastním nákladem. To vám uvolňuje ruce vytvořit knihu skutečně po svém, svobodně si vybrat ilustrace a obálku odpovídající textu, zvolit druh písma, papíru, náklad knihy. Jedině na vás zůstane, jaké tiskárny oslovíte kvůli kalkulaci nákladů tisku knihy a kterou nakonec vyberete. Tímto způsobem jsem vydal většinu svých knih.

Obecně tiskárny pro výpočet kalkulace nákladů tisku potřebují znát tato data:

Náklad knihy, její formát, druh vazby, druh a gramáž papíru, barevnost tisku.

ISBN pro vaši knihu vám na základě vaší žádosti obratem přidělí v Národní knihovně ČR.

Připravená data zpracuje tiskárna podle vašich požadavků a knihy dodá na vámi zvolenou adresu. Z osobní zkušenosti mohu doporučit například tiskárnu PB tisk Příbram, Těšínské Papírny nebo Tiskárny Havlíčkův Brod, kde jsem tiskl můj nejnovější román Plyšový Buddha.

Malonákladový tisk nabízí například Publikace24, Cenytisku nebo Knihovnička.

Pro distribuci knihy můžete oslovit některou z distribučních firem, nebo knihy šířit po vlastní ose po svých oblíbených obchůdcích, čajovnách a podobně.

4. SAMIZDAT

Není nic snazšího než své texty namnožit na domácí tiskárně, secvaknout sešívačkou a rozhodit mezi přátele. Zde se otvírá nekonečné pole působnosti pro vaši fantazii. Text můžete napsat na počítači, psacím stoji nebo ručně. Můžete vybírat z celé škály papírů, hrát si s formátem knihy i její výtvarnou podobou… A s minimálními náklady tak připravit originální dárek pro vaše přátele. Já jsem tímto způsobem v nákladu 10-15 kusů publikoval kolem desítky sbírek básní.

Další náměty, jak postupovat při vydání vlastní knihy:

Jak vydat knihu – Praktické informace pro začínající autory a nakladatele.

Nová forma …pro vaši knihu

Rádce pro začínající spisovatele, novináře a překladatele

Michal Čagánek,  e-mail: michalcag@seznam.cz, tel: +420 775 642 390

Líbí se Vám moje tvorba? Podělte se o dojmy ze čtení s dalšími čtenáři na portálu Databáze knih

nebo ji podpořte zasláním libovolné částky na účet 159235207 / 0300

Příspěvek využiji na tvoření dalších krásných knih.