Báseň z připravované sbírky „Dům beze stěn“

2.Červenec 2015 | Poezie |

Pokorný průvodče vytrvej
za mořem dun vánek se zvedá
Pousttiše svou pravdu vyjevuj
tak jako on
ten, který zná
studánky, bystřiny, řeky i moře
po nebi plující oblaka širá
po boku bok
za krokem krok
při síle vpřed
znaven odpočívá
poslední doušek vody v čutoře
a přece moře jsou
i jezera mnohá
tak dál jen vpřed co nohu noha
kam až jen sahá naděje